Schaalvergroting in de groene sector

Schaalvergroting in de groene sector
Geschreven door:
Leo Kodde
5 juli 2024
schaalvergroting bedrijfsvoering specialisatie autonomie participatie samenwerking

De groene sector is in beweging. Wie de ontwikkelingen de laatste jaren heeft gevolgd, kan niet anders concluderen dan dat schaalvergroting onvermijdelijk is. Echter, deze schaalvergroting vraagt om zowel structurele als sociale aanpassingen. Hoveniers zullen niet alleen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen, maar ook hun houding en vaardigheden.

De moderne hovenier moet tegenwoordig veel meer kunnen dan alleen planten en struiken kennen. Het assortiment aan producten en diensten is aanzienlijk uitgebreid. Naast traditioneel tuinonderhoud en -ontwerp, wordt er steeds vaker gevraagd om specialistische diensten zoals het aanleggen van zwembaden, overkappingen en geavanceerde waterhuishouding. Dit vraagt om een verbreding van kennis en vaardigheden. Hoveniers moeten zich verdiepen in disciplines als bouw, techniek en grond-, weg- en waterbouw (GWW).

Communicatievaardigheden

Daarnaast zien we dat de groene sector steeds meer verbonden raakt met macro-economische factoren en wet- en regelgeving. Klimaatadaptieve maatregelen en duurzaamheid staan hoog op de agenda van beleidsmakers. Dit betekent dat hoveniers ook hun klanten – particulieren, bedrijven en overheden – moeten kunnen informeren en enthousiasmeren over duurzame keuzes. Klanten willen meer weten over de duurzaamheid en herkomst van gebruikte producten, wat betekent dat goede communicatievaardigheden cruciaal zijn.

Complexiteit en specialisatie

De toegenomen complexiteit in bedrijfsvoering vraagt om nieuwe, specifieke functies binnen bedrijven. Van ontwerpers en planners tot verkoop- en marketingmedewerkers, de behoefte aan specialistische kennis neemt toe. Hoveniersbedrijven zullen moeten investeren in training en mogelijk in de inhuur van specialisten voor specifieke taken. Dit brengt uitdagingen met zich mee, zeker in een sector waar meer dan de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar is.

Specialisatie kan een oplossing bieden. Bedrijven die zich volledig toeleggen op bijvoorbeeld zwembadtechniek of tuinontwerp, kunnen efficiënter en effectiever werken. Dit kan leiden tot fusies en het ontstaan van grotere bedrijven die beter in staat zijn om aan de veranderende eisen te voldoen. Kleinere bedrijven zullen zich meer moeten gaan beschouwen als onderdeel van een groter geheel of zelf ook schaalvergroting moeten nastreven, bijvoorbeeld door fusies of onderaanneming.

Rol van innovatie

Technologische vooruitgang speelt een cruciale rol in de schaalvergroting van de groene sector. Bij Become-IT hebben we gezien hoe bedrijfssoftware de efficiëntie en effectiviteit van hoveniersbedrijven kan verhogen. Onze oplossingen, zoals Suite MKB, bieden hoveniers de tools om hun bedrijfsprocessen te digitaliseren en te integreren met die van leveranciers en klanten. Dit zorgt niet alleen voor tijdsbesparing en minder fouten, maar ook voor betere communicatie en planning. Een goed voorbeeld hiervan is de productbibliotheek die wij hebben ontwikkeld. Hiermee kunnen hoveniers snel en gemakkelijk actuele productinformatie vinden en gebruiken in hun offertes en orders. Dit systeem maakt het mogelijk om direct te bestellen bij leveranciers, wat het hele proces stroomlijnt en fouten voorkomt.

Van autonomie naar participatie

Naast structurele veranderingen, zijn er ook sociale aanpassingen nodig. De traditionele autonomie van hoveniersbedrijven zal plaatsmaken voor een meer geïntegreerde benadering. Dit vraagt om een andere mindset bij ondernemers en medewerkers. Participatie en samenwerking worden steeds belangrijker.

Schaalvergroting in de groene sector is niet alleen een kwestie van het vergroten van de bedrijfsomvang. Het vereist een fundamentele herziening van zowel de structuur als de sociale dynamiek binnen bedrijven. Bedrijven die in staat zijn om deze aanpassingen te maken, zullen beter kunnen inspelen op de eisen van de moderne markt en uiteindelijk succesvoller zijn.

Bij Become-IT zijn we er trots op dat we hoveniers kunnen ondersteunen in deze transitie. Door het bieden van innovatieve softwareoplossingen, helpen we bedrijven efficiënter en effectiever te werken, zodat zij kunnen blijven groeien en bloeien in een veranderende wereld.

De Pen - Greenpro 03-2024
De Pen - Greenpro 03-2024

https://www.greenpro-online.nl/artikel/schaalvergroting-in-de-sector-vereist-structurele-en-sociale-aanpassingen/