AVG & Privacy

Voor klanten van Become-IT die gebruik maken van de Suite MKB informeren wij hier over de nieuwe AVG wetgeving, privacybeleid en onze verwerkersovereenkomst.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt overal in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving. In Nederland onder de noemer AVG en daarbuiten de GDPR. Het doel van de wetgeving is individuen controle te geven over de verwerking van eigen persoonsgegevens.

In onze software en werkwijzes zorgen wij dat we voldoen aan deze nieuwe AVG. Denk bijvoorbeeld aan 'privacy by design' en rechten zoals inzage, rectificatie en vergeten worden. Wij doen dit voor onze klanten, maar ook voor de klanten van onze klant als deze gebruik maakt van de Suite MKB.

Begin 2018 zijn we overgestapt op nieuwe hostingservers en up-to-date software waarop alleen Suite MKB klanten staan. Het gebruik van een https certificaat en Office 365 is hierbij verplicht. Op deze servers ontwikkelen wij ons Suite MKB platform waarbij we de privacy van de eindklant beschermen en monitoren. Ons Klantenportaal is hier een goed voorbeeld van.

Privacybeleid

Op www.become-it.nl/privacy staat ons eigen privacybeleid voor klanten van Become-IT. U kunt dit privacybeleid overnemen en herschrijven voor uw situatie. Log in op uw eigen Suite MKB website, dan kunt u onder 'Framework' > 'Instellingen' zoeken naar de instelling 'privacy' en daar uw eigen privacybeleid invoeren. Automatisch wordt dit dan op elke pagina getoond.

Verwerkersovereenkomst

Als gebruiker van de Suite MKB bent u verwerkersverantwoordelijke en zijn wij de verwerker. Daarom is het nodig een verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten. Hiermee geeft u Become-IT toestemming om uw data te verwerken. In deze overeenkomst staan ook afspraken over onder andere de aard van de verwerking, hoe wij de Suite MKB up-to-date houden en wat we doen als er sprake is van een datalek.

Omdat het document standaard door ons ondertekend is kunt u deze niet online downloaden maar opvragen via administratie@become-it.nl.