Leasecontract

Een leasecontract is een lease overeenkomst met een klant die periodiek wordt gefactureerd of geïncasseerd. Een contract bestaat uit de objectgegevens en rekenmodule.

Het contract is gekoppeld aan een klant en optioneel een dealer (tussenpersoon) uit het relatiebeheer systeem. Verdere gegevens zijn onder andere Maatschappij, Status, Facturatie, Rente, Looptijd en bedragen voor de berekening (Koopsom / Aanbetaling / Restwaarde / Koopoptie / Onderhoud / Verzekering / Administratie / Wegenbelasting). Onder een apart tabblad kan de lease verzekering worden geregistreerd.

In deze module zit inbegrepen een uitbreiding op de module Relatiebeheer. Het betreft hier de tenaamstellingsgegevens en de gegevens van de hoofdmedeschuldenaar.

Per contract kunnen verschillende overzichten en brieven worden afgedrukt en per mail verstuurd. Standaard is er een intern rapport aanwezig met alle gegevens van het contract.

Van alle wijzigingen in het contract wordt per veld een log bijgehouden op medewerker en datum, op deze manier kunt u op ieder moment de historie van alle velden inzien.

Met de module Contracten facturatie wordt het contract periodiek gefactureerd. Op basis van de startdatum, eindatum en de betalingstermijn worden de contracten maandelijks gefactureerd

In combinatie met de module Incasso kunt u een incasso opdracht maken van een facturatiesessie. Van de incasso wordt een historie opgebouwd. Het systeem is gereed voor SEPA betalingen.

Met Contracten online kunt u het contract exporteren naar de website zodat uw klant (en dealer) het contract kan inzien via hun relatielogin.Bekijk ervaringen Gratis demo
Leasecontract
55.539

Software » Bedrijfssoftware » Branchespecifiek

Leasecontract mogelijkheden & voordelen

Professioneel
Flexibel
Persoonlijk
Overal online
De module Leasecontracten is een speciaal systeem voor leasebedrijven. Het contract bestaat uit objectgegevens en een rekenmodule.

Toegepast bij

Voor Diependael Lease is het complete Leasepakket ingericht. Een contractensysteem, incassobeheer en Factuur online. En een website voor het complete plaatje.
Diependael Lease
Standaard
Diependael Lease
Activum Rental maakt voor de administratie van haar leasecontracten gebruik van Suite MKB Lease.
Activum Rental
Standaard
Activum Rental
Artikelnummer:
SMKB-5400
Branche(s):
Dienstverlening
Vereiste functie(s):

Recente verbeteringen van de functie:

Leasecontract/8197

Voor de verzamelfacturatie van leasecontracten is het nu mogelijk de kostenplaats in te stellen per factuurregel. Elk leasecontract is dan een kostenplaats waardoor er in de financiele administratie overzicht is over de opbrengsten en kosten per leasecontract.

Leasecontract/7729

Op een factuur wordt het tabblad ‘Bronnen’ niet weergegeven als er geen bronnen zijn. Voor lease is het ook nodig dat je handmatig een bron kunt toevoegen aan een factuur. Hierdoor kan je bijvoorbeeld aan aanbetaling of eindafrekening koppelen aan een leasecontract.

Leasecontract/7322

Het volledige leasecontracten systeem is vanaf nu webbased en dus online. Alle functionaliteit van contractbeheer en sjablonen tot facturatie en incasso is ontwikkeld en getest. Hiermee komt een einde aan de oude software die geinstalleerd moest staan op een server of pc. Zie voor meer informatie de module omschrijvingen.