Projecten

Het project wordt gebruikt om informatie te groeperen en te benaderen, hiermee heeft u op elk moment inzicht in de tussenstand van uw projecten.

De gegevens die u kunt koppelen aan een project zijn:
- Verkoopoffertes
- Verkooporders
- Transportorders
- Verkoopfacturen
- Inkooporders
- Inkoopfacturen
- Activiteiten
- Abonnementen

Van de activiteiten kunt u per uurcode diverse overzichten maken. We registreren per uurcode de geplande uren, de kostprijs, de geboekte uren en verkoopprijs. Op basis hiervan kan onder andere de verwachte en gerealiseerde marge worden berekend.

De niet verwerkte orders geven een beeld van de te verwachten kosten en opbrengsten. De facturen complementeren deze cijfers met gerealiseerde kosten en opbrengsten. Door alle cijfers op te tellen heeft u altijd direct inzicht in hoe projecten verlopen.

In combinatie met de koppeling boekhouding naar SnelStart kunnen projecten als kostenplaats naar SnelStart worden gezet zodat de inkoopfacturen van een bepaald project gekoppeld kunnen worden.

U maakt een project aan met een nummer, omschrijving, relatie, categorie en status. Door middel van de status kunt u diverse lijsten printen en inzicht houden in uw lopende projecten.

Bij elk project is het mogelijk een map te maken op het netwerk waarin e-mails, gescande documenten en andere correspondentie kan worden opgeslagen. Overal waar het project gebruikt wordt in het systeem kan een link naar deze projectmap gemaakt worden.Bekijk ervaringen Gratis demo
Projecten
14.700000

Software » Bedrijfssoftware » Project

Projecten mogelijkheden & voordelen

Inzicht en voortgang van projecten volgen
Koppel offertes, orders en facturen
Inzicht in voor- en nacalculatie en resultaat
Factureer in termijnen
Leg alle afspraken vast in een project en beheer calculatie, planning en facturatie. Samen vormt het één dossier met actueel inzicht.

Gegevens van project op één plek

Het is mogelijk om bij elk project mappen aan te maken op het netwerk waarin e-mails, gescande documenten en andere gegevens op te slaan die met het project de maken hebben. Overal war het project gebruikt wordt, is een link naar de projectmap. Zo heeft u de gegevens van een project altijd bij de hand.

Beheren van projecten

De functie Projecten biedt veel mogelijkheden, zo kunt u met de functie informatie groeperen en benaderen en heeft u op elk moment inzicht in de tussenstand van projecten. U kunt veel gegevens koppelen aan projecten, zo zijn verkoopoffertes, orders, facturen, activiteiten en abonnementen te koppelen met de functie Projecten.

Toegepast bij

Eenvoudig samenwerken met collega's en optimaal communiceren met de klant via het klantenportaal. De software van Become-IT geeft inzicht, bespaard tijd en werkt eenvoudig online.
FS Groen
Standaard
FS Groen
Flexibele hovenierssoftware om online offerte met calculaties te maken en door te zetten naar werkbon en factuur. Compleet pakket voor de hovenier gekoppeld aan Exact of SnelStart.
Haantje Hoveniers
Standaard
Haantje Hoveniers
Het team van Become-IT en de Groot Hoveniers zijn beide vooruitstrevend en dagen elkaar steeds uit voor een beter resultaat in software en professionalisering van het bedrijf. Samen blijven we groeien.
De Groot Hoveniers
Standaard
De Groot Hoveniers
Zeer uitgebreid softwarepakket voor hoveniers met functionaliteit van relatiebeheer, calculatie tot planning en facturatie. Ideaal voor de professionele hovenier.
Hoveniersbedrijf Stef
Standaard
Hoveniersbedrijf Stef
Van Herp Totaal Tuindesign
Standaard
Van Herp Totaal Tuindesign
Totaaloplossing voor hoveniersbedrijven. Become-IT levert software voor calculatie en facturatie. Daarnaast ondersteunen ze persoonlijk en helpen ook bij inrichting van email en onedrive.
Bast Hoveniers
Standaard
Bast Hoveniers
Het gemak van een online hovenierspakket met de flexibiliteit en persoonlijke ondersteuning van Become-IT zorgt dat je weer meer tijd hebt voor het werk in de tuin.
Gidding Hoveniers
Standaard
Gidding Hoveniers
Hoveniers Arjo
Standaard
Hoveniers Arjo
De 'groene' bedrijfssoftware Suite MKB de oplossing van relatiebeheer tot boekhouding. Alles in één online met Suite MKB. Antwan Tuin Totaal maakt gebruik van Suite MKB.
Antwan Tuin Totaal
Standaard
Antwan Tuin Totaal
De 'groene' bedrijfssoftware Suite MKB is de oplossing van relatiebeheer tot boekhouding. Daarom heeft Green Engineers gekozen voor Suite MKB, lees hier de ervaring!
Green Engineers
Standaard
Green Engineers
Veel bedrijven maken gebruik van het bedrijfssoftware Suite MKB, zo ook Jaap de Vries Produkties. Jaap de Vries Produkties bespaart veel tijd en kosten dankzij Suite MKB.
Jaap de Vries Produkties
Standaard
Jaap de Vries Produkties
ROALD Tuindesign is gaan werken met de groene bedrijfssoftware Suite MKB, de oplossing van Relatiebeheer tot boekhouding!
ROALD Tuindesign
Standaard
ROALD Tuindesign
Artikelnummer:
SMKB-2000
Branche(s):
Dienstverlening
Vereiste functie(s):

Recente verbeteringen van de functie:

Projecten/8064

Projecten kunnen in termijn worden gefactureert. Hiervoor maak je onder een project de diverse termijnen aan. Bijvoorbeeld '1e termijn 40%', '2e termijn 40%' en 'Slottermijn'.

Als je veel projecten hebt is het veel werk om elke keer alle projecten na te lopen. We hebben hier iets voor bedacht door de termijn een geplande uitvoerdatum te geven. Vervolgens hebben we een lijst gemaakt (te vinden onder Project > Rapportage) waarop alle termijnen staan gesorteerd op uitvoerdatum. 

Door die lijst periodiek te bekijken kan je eenvoudig de project termijn facturatie bijhouden. Mocht een project iets uitgelopen zijn kan je altijd de uitvoerdatum van de termijn aanpassen. Sowieso blijven niet gefactureerde termijn in de lijst staan dus je mist niks.

Projecten/7299

Op het project is een knop Producten geplaatst voor een eenvoudigere nacalculatie van de gebruikte producten. De lijst met producten wordt automatisch gevuld op basis van alle gekoppelde offertes, verkooporders en inkooporders in het project. Per bron staat het aantal ingevuld.

Zo kan je snel zien of het aantal op de offerte afwijkt van de aantallen op de verkooporders en/of inkooporders. Conclusie kan zijn dat er meerwerk gefactureerd mag worden of dat toekomstige offertes beter gecalculeerd moeten worden.

Projecten/6910

Een project wordt onderverdeeld in facturatie termijnen, van elke termijn kan automatisch een factuur gemaakt worden. Deze factuur wordt dan gekoppeld aan de termijn zodat zichtbaar is dat die termijn gefactureerd is.

De factuur wordt gekoppeld aan het project en voorzien van een duidelijk onderwerp met vermelding van het percentage. Op de factuur kan dit nog naar wens aangepast worden. Het ondewerp van de factuur is gelijk aan het onderwerp van het project en de factuurregel is gelijk aan het onderwerp van de termijn. Als op de termijn gebruik wordt gemaakt van een percentage wordt dit tussen haakjes toegevoegd aan het onderwerp.

Stel dat projectnaam = 'Zonnepanelen' en termijn omschrijving = 'Eerste termijn' en termijn percentage is '20%'.

Dan wordt het onderwerp van de factuur 'Zonnepanelen (20%)' en de factuurregel 'Eerste termijn (20%)'.

Projecten/7139

Activiteiten (gewerkte uren) zijn altijd gekoppeld aan een medewerker en uurcode. Daarnaast kan de activiteit ook gekoppeld zijn aan een project. Om een factuur te maken van de werkzaamheden is de verkoopprijs nodig. Dit is ook nodig voor de nacalculatie.

De verkoopprijs wordt alsvolgt bepaald:

  • Als de activiteit aan een project zit, en er is een verkoopprijs voor die uurcode op dat project ingevuld, dan wordt die verkoopprijs gebruikt;
  • Als de medewerker een eigen vaste verkoopprijs heeft, dan wordt die gebruikt
  • Anders wordt de verkoopprijs van de uurcode gebruikt, als hier geen verkoopprijs is ingesteld dan wordt de prijs gebruikt van het artikel arbeid wat gekoppeld is aan de uurcode.

Op dezelfde manier wordt de kostprijs bepaald voor de nacalculatie.

Projecten/7233

Factureert u projecten middels termijnen dan kan dit nu ook automatisch voor hoog en lage btw. Het gaat hier om projecten die voor een vaste prijs zijn aangenomen. Die prijs bestaat soms uit producten met hoge en lage btw. Omdat die niet samen op 1 factuurregel kunnen voor de boekhouding hebben we dit nu gesplitst.

  • Op het project staan nu 2 bedragen: Projectbedrag hoog en Projectbedrag laag.
  • Als je van een offerte een project maakt dan wordt automatisch het Projectbedrag hoog en laag ingevuld op basis van de producten in de offerte
  • Per termijn kan nu Termijnbedrag hoog en Termijnbedrag laag worden ingegeven
  • Per termijn kan ook een percentage worden ingevuld, in dat geval wordt automatisch het Termijnbedrag hoog en laag ingevuld op basis van het Projectbedrag hoog en laag.
  • Als je een termijn factureert worden automatisch de producten 'TERM-HG' en 'TERM-LG' aangemaakt met de bedragen die horen bij de termijn.
  • Ter info: een product heeft de product-btw groep hoog of laag
Projecten/7400

Binnen projecten heeft u de mogelijkheid om termijnen aan te maken. Elke termijn kan een percentage zijn van het totale projectbedrag, een vast bedrag of een slottermijn (eindfactuur).

Op het project zelf registreert u het projectbedrag hoog en laag. Vervolgens gaat u termijnen maken van bijvoorbeeld 30% + 30% + Slottermijn. De slottermijn is uniek omdat deze niet meer naar een procentueel deel kijkt of een vast bedrag.

Bij de slottermijn wordt een factuur gemaakt van het totale projectbedrag en worden alle eerder gefactureerde bedragen op die factuur gecrediteerd. Het verschil is de slottermijn. Op deze manier is voor de klant de totale investering zichtbaar op de eindfactuur.

Als je slottermijn aanvinkt kan je nu niet meer een percentage of bedrag invullen zodat het duidelijk is dat dit automatisch gaat. Daarnaast kan je per project maar 1 slottermijn aanmaken.

Verder zijn er nog aantal verbetering doorgevoerd om het invoeren en wijzigen van termijnen te vereenvoudigen.

Projecten/7665

In de projectmodule zijn nieuwe rapportages gemaakt voor meer inzicht in gewerkte uren per medewerker en per uurcode. Op het tabblad Calculatie is nu naast een lijstje met gebruikte uurcodes in het project ook een lijstje met medewekers zichtbaar die gewerkt hebben aan het project.

In beide gevallen kan doorgeklikt worden. Als je inzoomt op een uurcode dan krijg je alle activiteiten gegroepeerd per medewerker te zien. Je kan dan doorklikken naar de activiteit of bron zoals verkooporder.

Als je inzoomt op een medewerker die gewerkt heeft aan het project krijg je een lijstje met uurcodes te zien. Per uurcode dan de geplande, gewerkte en te factureren uren.

Deze lijsten geven inzicht in hoeveel uur besteed is per soort werkzaamheden en ook de verdeling naar medewerker. Door activiteiten (uren) goed en volledig te registreren kan je zo een volledige nacalculatie realiseren en daaruit ook leren voor nieuwe projecten. Ook het boeken van indirecte uren zoals werkvoorbereiding, offerte maken en projectadministratie horen hierbij.

Projecten/6974

Bij de overgang naar Suite MKB hebben klanten te maken met lopende projecten. Stel een project heeft 5 termijnen en de eerste termijn is via het oude systeem gefactureerd, dan kan dat vanaf nu worden ingevuld. Hierdoor staat de termijn in de Suite MKB wel op gefactureerd terwijl er geen Suite MKB factuur aan gekoppeld hoeft te worden.

Projecten/6988

Factureert u projecten in termijnen op basis van een vast projectbedrag dan kunt u nu de percentages van de verschillende termijnen opgeven. Het bedrag wat gefactureerd moet worden in die termijn wordt dan automatisch berekend.

Op de factuur wordt in het onderwerp het % meegenomen zodat duidelijk is dat het om een termijnfactuur van het project gaat.