Vragenlijst

De vragenlijst (of survey) is een uitbreiding op een Suite MKB Website. Hiermee kunt u een vragenlijst maken met vooraf gedefinieerde antwoorden.

Werkwijze:
- Het systeem begint met vraag 1. Hierbij wordt een vraag gesteld met een aantal vooraf ingesteld antwoorden bij vraag 1. Per vraag kan 1 antwoord worden gemarkeerd als het juiste antwoord op de vraag.
- De bezoeker kan één antwoord kiezen en verder gaan.
- Het systeem bepaald vervolgens of het gekozen antwoord juist is of onjuist. Als het juist is geantwoord wordt de tekst getoond bij een juist antwoord en kan men verder gaan met vraag 2. Bij een onjuist antwoord wordt de tekst getoond bij een onjuist antwoord en moet met de vraag opnieuw beantwoorden.
- Per vraag kan een tekst bij juist antwoord en een tekst bij onjuist antwoord worden gemaakt.
- Per vraag kan een afbeelding gekoppeld worden

Technisch
- Het systeem in de huidige versie slaat de antwoorden niet op, dus het is nu niet mogelijk om aan het eind van alle vragen een opsomming te geven van de gegeven antwoorden.
- Het is mogelijk om van vraag 1 naar vraag 4 te gaan, het is dus niet verplicht om alle vragen te doorlopen.

De survey is in de huidige vorm bedoeld om bezoekers te stimuleren na te denken over bepaalde vragen of om op een speelse manier iemand zijn kennis te testen.Bekijk ervaringen Gratis demo
Vragenlijst
7.350000

Software » Bedrijfssoftware » Website

Vragenlijst mogelijkheden & voordelen

Vragenlijst met gedefinieerde antwoorden
Handige en snelle werkwijze
Stimuleert om na te denken over bepaalde vragen
Doe onderzoek onder uw bezoekers of klanten door de functie Vragenlijst te gebruiken.
Artikelnummer:
SMKB-8190
Branche(s):
Geschikt voor iedere branche
Vereiste functie(s):