Verspreidingsbureau's

Suite-MKB Verspreidingen is een compleet pakket voor verspreiders van periodiek drukwerk. Het pakket is door de vertrouwde uitstraling snel geïntegreerd in uw huidige werkwijze.

Voordelen:

 • Professioneel van relaties en gebieden
 • Vertrouwd door logica, office look en taalgebruik
 • Flexibel in modules en inrichting
 • Modern met Klantenportaal

 

Omschrijving:

De Suite Verspreidingen is een maatwerk database geschikt voor bedrijven die huis-aan-huis verspreiding van kranten, folders en overige (reclame) post verzorgen.

De database bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Relatiebeheer
 2. Wijken
 3. Orders
 4. Facturatie
 5. Afrekeningen
 6. Optionele modules

1. Relatiebeheer

In het relatiebeheersysteem kunt u alle relaties die u heeft registreren. Dit zijn zowel uw bezorgers(sters) alsook uw klanten en leveranciers. Opties als diverse statusvelden, contactpersonen, de todo agenda, telefoonnotities en diverse koppelingen naar wijken, afrekeningen en facturen maken het systeem compleet.
Vanuit relatiebeheer is het mogelijk om een lijst van relaties te maken en te selecteren op diverse status mogelijkheden van de relatie. Ook het maken van etiketten, het printen naar een Dymo labelwriter en het koppelen met een Word sjabloon is standaard aanwezig.

Met relatiebeheer heeft u een volledig en actueel beeld van al uw relaties.


2. Wijkregistratie met indeling in gebieden, straten en koppeling met bezorgers

De wijkregistratie is een specifieke module voor verspreidingen. U registreert hier alle wijk gegevens. Dit bestaat voornamelijk uit de straten van de wijk, de gebieden waar de wijk aan gekoppeld is, de aantallen en het route nummer.

Belangrijk in de wijkregistratie is de koppeling met de bezorger(ster). Dit gebeurt op datum van-tot. U kunt dus in het vooruit plannen, handig bij de diverse wisselingen tijdens vakantieperiodes.

Ook van de wijk registratie kunt u lijsten printen en selecteren op diverse velden.


3. Order registratie

Hier voert u alle orders in en vindt de koppeling met de gebieden, wijken en bezorgers plaats. Diverse statusvelden geven u de mogelijkheid om orders te zoeken en het overzicht te houden. De volledige toekenning en selectie van de bezorgers in een wijk gebeurt automatisch. Ook de juiste tarieven voor het bezorgen worden automatisch berekend. Diverse optie zijn aangebracht om snel te kunnen werken, waaronder het kopiëren van een order of het inplannen van orders over een periode.

De order registratie vormt de basis voor de facturatie naar de klant en de afrekening met de bezorgers.

Ook in het ordersysteem is een selectie aangebracht voor het printen van een lijst met bijvoorbeeld alle lopende orders.


4. Facturatie

Het facturatiesysteem is bedoeld voor de facturatie naar uw klant. De facturatie gebeurt per order, dus uit elke order komt een factuur voort. De factuur kunt u in de facturatiemodule altijd nog aanpassen. Per factuur kunt u de status van de betaling registeren zodat u inzicht heeft in de openstaande betalingen en hierop actie kunt ondernemen. Ook het printen van een betalingsherinnering is geïntegreerd.

Elke factuur is gekoppeld aan een periode, hierdoor kunt u overzichten per periode uitdraaien voor bijvoorbeeld de btw aangifte of inzicht verkrijgen in de omzet per periode of per klant.


5. Afrekeningen

De afrekening is specifiek voor de verspreidingen en verwerkt de kosten voor het bezorgen. Per periode wordt er per bezorger een afrekening aangemaakt. Hierop staat welke orders deze bezorger heeft gelopen en wat de vergoeding hiervoor is.
Het aanmaken van de afrekeningen gebeurt met sessies. Een sessie loopt tot een bepaalde orderdatum. Alles tot en met die datum wordt afgerekend. Met alles wordt bedoeld alle orders die verwerkt zijn en nog niet eerder afgerekend, maar wel binnen de einddatum vallen en niet vervallen zijn.
U kunt alle afrekeningen in een sessie bekijken en printen.

 

Optionele modules:

- Afrekeningen online via Net-Book Suite Verkoop
- Klachtenregistratie
- Abonnementen
- Jaaropgaaf

Meer informatie?

Neem contact op met Become-IT voor een demonstratie of offerte.

Referenties:

 1. Joh. van de Kamp BV, Barneveld
 2. Rivon Verspreidingen, Nijkerk
 3. Lassche, Amersfoort
 4. XpackD, Helmond

Ervaringen

Van de Kamp Verspreiding
Standaard