Algemene bepalingen

1. Aanbieding en overeenkomst1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan Cli