Menu

Widget Menu is een widget om een verticaal menu te plaatsen. Als er een horizontaal menu is geplaatst in de kop, dan laat dit menu alle onderliggende pagina's zien van de actieve pagina. Het menu werkt dan dus als een submenu.