Electronische vrachtbrief / cmr

Augustus 2014: Become-IT werkt aan software voor het digitaal ondertekenen van een vrachtbrief. De oplossing maakt gebruik van de Suite MKB module Transportorders in combinatie met Net-Book Transportorder online.

Zodra de transportorder is ingevoerd wordt deze online geplaatst en kan worden bekeken door de klant en de transporteur. Beide hebben hiervoor een eigen login.

De vervoerder maakt gebruik van een mobiele telefoon of tablet waarmee hij de klant kan laten tekenen met een handtekening en naam. De ondertekening wordt voorzien van het tijdstip opgeslagen op de digitale cmr.

Het pdf-document met de ondertekende cmr wordt tot slot gemaild naar alle betrokkenen.

Met de Suite MKB kunnen de transportorders ook gefactureerd worden en met Factuur online worden de digitale cmr's automatisch gekoppeld aan de juiste factuur.

Uw klant heeft volledig online inzicht in zijn facturen en bijbehorende getekende cmr's.

Voor meer informatie kunt u alvast contact opnemen met Become-IT.