FENIT voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Become-IT zijn de Algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189 van toepassing.

Een exemplaar van deze voorwaarden staat hieronder onderverdeeld per hoofdstuk.