Onderliggende pagina's sorteren

In Suite MKB Online kunnen onderliggende pagina's op 3 manieren gesorteerd:

  1. Op paginatitel (A-Z of Z-A)
  2. Op lijstvolgorde (1-1000 of 1000-1)
  3. Op publicatiedatum (01/01 - 31/12 of 31/12 - 01/01)

Bij elke keuze is het mogelijk Oplopend (A-Z, 1-1000, 01/01-31/12) of Aflopend (Z-A, 1000-1, 31/12-01/01) te sorteren.

Het hoofdmenu wordt altijd gesorteerd op lijstvolgorde van 1-1000.

Bij de keuze lijstvolgorde wordt bij elke onderliggende pagina het veld volgorde (naast de titel) zichtbaar. Hiermee kunt u de volgorde instellen door een nummer in te vullen. In de toekomst willen we dit via drag-drop gaan doen.