Abonnement online

Met Abonnement online ziet uw klant alle abonnement die hij met u heeft afgesloten in zijn klantportaal. Hij kan hier eventueel akkoord geven voor het abonnement, een SEPA machtiging afgeven voor incasso en hij kan het abonnement opzeggen. Dit alles gaat online, waardoor uw administatie en die van uw klanten een stuk gemakkelijker wordt.

Een abonnement wordt door u aangemaakt en omgezet naar een PDF bestand. Dit PDF bestand wordt automatisch in het klantenportaal geplaatst waarna uw klant een gepersonaliseerde e-mail krijgt met link naar het klantenportaal. Het publiceren van uw abonnementen online en het informeren van uw klanten gaat automatisch.

E-mail Abonnement online staat klaar

Abonnement staat online bericht naar klant

Abonnement details en akkoord geven

De klant logt in met zijn relatielogin en kan de abonnementen die online staan bekijken. Op het abonnement kan geklikt worden en dan verschijnt het onderstaande linkerscherm.

Het abonnement staat online     Akkoord bevestiging abonnement online

De linkerafbeelding laat een abonnement zien. Hier kan de klant de details lezen, printen of downloaden als PDF. Daarnaast krijgt de klant de mogelijkheid om akkoord te geven.

Machtiging doorlopende SEPA incasso

Incasso melding bij het abonnement      Machtiging doorlopende SEPA incasso

U kunt uw klanten twee betalingsmogelijkheden bieden voor een abonnement: incasso of op rekening. Wanneer de klant akkoord gaat met een abonnement, en er voor automatische incasso wordt gekozen, dan moet de klant hier eenmalig een SEPA machtiging voor geven.

Deze toestemming geldt daarna voor ieder, nieuw, abonnement dat betaald wordt door middel van incasso. Uw klant krijgt een e-mail met PDF bestand die ondertekend moet worden en naar u en door de klant naar de bank wordt opgestuurd.

Het abonnement en de incasso zijn bevestigd

Opzeggen abonnement door de klant

Opzeggen abonnement      Abonnement online bevestiging opzeggen

Uw klanten krijgen ook de mogelijkheid om een abonnement op te zeggen. Daarmee geeft u transparantie aan klanten zodat deze weten waar zij aan toe zijn. Het opzeggen gaat per vervaldatum, de vervaldatum is de einddatum van de laatste gefactureerde periode. 

Meer informatie

In een handomdraai facturen van een order, abonnement of een losse factuur maken? Bekijk de mogelijkheden van de Suite MKB module Verkoopfactuur. De module verkoopfactuur is zeer eenvoudig te koppelen aan Abonnement Online. Bekijk daarnaast ook onze betalingen module in de webshop.

De inhoud van het abonnement wordt bepaald door de Suite MKB, bezoek de abonnement pagina voor het aanvragen van een offerte of meer informatie. U kunt ook een demonstratie aanvragen via leverancier Become-IT.