Leasecontract online

Leascontract online biedt u de mogelijkheid om snel en gemakkelijk leascontracten op te stellen en deze te versturen. Of u de tussenpartij bent of de lessor, het hele proces rondom leasen wordt een stuk overzichtelijker en eenvoudiger met Leasecontract online.

Met leasecontract online bekijkt de lessee makkelijk het contract online via uw website. De lessee krijgt een handig overzicht waar elk contract in detail kan worden bekeken. Een mogelijke dealer kan tevens inloggen via een eigen account en de uitstaande leascontracten bekijken.

Hieronder wordt de werking van Leasecontract online stap voor stap uitgelegd.

Een contract aanmaken in de Suite MKB module Leasecontract

Leasecontract aanmaken in Suite MKB      Financiėle gegevens leasecontract invoeren in Suite MKB

In de Suite MKB module Leasecontract voert u alle benodigde gegevens in. Bij de financiële gegevens worden berekeningen automatisch uitgevoerd, u hoeft dus alleen de gegevens in te voeren. Wanneer u alle gegevens hebt ingevoerd synchroniseert u het contract en krijgen de lessee en, wanneer u tussenpartij bent, de lessor automatisch een persoonlijke mail.

E-mail 'uw contract staat online' wordt verstuurd

E-mail naar de lessee: uw leasecontract staat online

De PDF versie van het leascontract wordt automatisch naar de lessee gestuurd via e-mail. Wanneer u zelf geen lessor bent krijgt ook de lessor een automatische melding. In de gepersonaliseerde e-mail staat een link naar het leasecontract online.

Overzichtspagina Leasecontract online voor de lessee en lessor

Overzichtspagina leasecontract online voor de lessee      Overzichtspagina leasecontracten voor de lessor

De bovenstaande linkerafbeelding geeft de overzichtspagina weer voor de lessee. Hier zijn verschillende leasecontracten te bekijken. Wanneer er op de vakken wordt geklikt wordt de leasecontract detailpagina getoond. De balkjes boven de vakken geven de status weer van het contract. Blauw is in behandeling, groen is goedgekeurd en rood is beëindigd of afgekeurd. 

De bovenstaande rechterafbeelding geeft de overzichtspagina weer voor de dealer of lessor. Hier zijn de uitstaande leasecontracten in één handig overzicht te zien. De diverse statussen zijn ook af te lezen uit de balkjes.

Leasecontract online detailpagina

In de detailpagina zijn alle gegevens van het leasecontract te zien. Het contract kan hier tevens gedownload worden als PDF bestand.

Meer informatie

De inhoud van het leasecontract wordt bepaald door de Suite MKB. Op deze website en www.become-it.nl vindt u meer informatie over deze software. Neem contact op met Become-IT om uw situatie door te nemen. U kunt ook een demonstratie aanvragen via leverancier Become-IT.