Suite MKB

Het Suite MKB crm/erp/hrm systeem bestaat uit zes hoofdprocessen en koppeling met Net-Book. Elk proces heeft een eigen kleur die in de procestekening is opgenomen. Hieronder kunt u meer over deze processen en de beschikbare modules lezen.

Op www.suite-mkb.nl staat informatie voor beheerders en gebruikers van de Suite MKB.