Privacybeleid

WIE ZIJN WIJ?

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:

Become-IT B.V.
Middelerf 12b
3851 SP ERMELO

 

Doeleinden van gebruik

Become-IT B.V. erkent de privacy vragen die er zijn bij bezoekers van onze website. In het bijzonder erkennen wij het belang van het beschermen van persoonlijke en identificeerbare informatie die over bezoekers wordt verzameld.

Om u toch optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Become-IT B.V. in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Become-IT B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Become-IT, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden geregistreerd. Wij houden wel gegevens bij die geen persoonlijke informatie bevatten, dit doen we met Google Analytics. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u klant wilt worden. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor de diensten die u afneemt.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Voor het registreren van domeinnamen is hierop een uitzondering van toepassing, wij doen dit in opdracht van u en in dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens om de domeinnaam op uw naam te registreren.

Dat is ook van toepassing als we in opdracht van u bijvoorbeeld een Facebook pagina of Google Adwords inrichten.

Gebruik van cookies

Cookies zijn stukjes informatie die door een website op een lokale computer worden opgeslagen. Bijvoorbeeld voorkeuren of taalinstellingen. Become-IT B.V. maakt op deze website geen gebruik van cookies waarvoor uw toestemming vereist is.

Links naar andere websites

Op deze website kunnen links staan naar andere websites van ons bedrijf, onze klanten, of naar websites die worden beheerd door derden. Become-IT B.V. is niet verantwoordelijk voor de informatie en het privacybeleid op deze websites.

Beveiliging

Become-IT B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Onze website maakt gebruik van een certificaat, hierdoor worden alle gegevens tussen de browser en webserver versleuteld. U herkent dit aan de groene balk, het slotje en onze bedrijfsnaam in de adresbalk.

E-mail

(Deze privacy policy is ook van toepassing op e-mailberichten)

E-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. In dit geval is het ook niet toegestaan deze e-mail en inhoud daarvan te gebruiken, kopieren of openbaar te maken aan derden. Become-IT B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend.

Inzage

U mag Become-IT B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Become-IT B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@become-it.nl.

Wijzigingen
Become-IT B.V. behoudt het recht dit privacy beleid periodiek te wijzigen.