Privacybeleid

NEDERLANDS

Become-IT erkent de privacy vragen die er zijn bij bezoekers van het internet. In het bijzonder erkennen wij het belang van het beschermen van persoonlijke en identificeerbare informatie die over bezoekers wordt verzameld. Het algemene beleid van Become-IT is dan ook dat er geen persoonlijke informatie zoals uw naam, adres of e-mailadres automatisch wordt verzameld.
We verzamelen wel on-persoonlijke gegevens zoals welke versie u gebruikt van internet explorer en de resolutie van uw beeldscherm. Dit is om onze website te verbeteren.
Persoonlijke informatie over bezoekers van onze website wordt alleen opgeslagen als u daarvan op de hoogte wordt gesteld en u dat accepteert. In die gevallen is het onderstaande van toepassing:

Melding
U krijgt op deze website een melding als u persoonlijke informatie naar ons stuurt waar deze informatie voor wordt gebruikt.

Gebruik
Persoonlijke informatie dat verstuurd is door de bezoeker van deze website wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor het is verstuurd op het moment van versturen.

Gebruik van cookies
Cookies zijn stukjes informatie die door een website op een lokale computer worden opgeslagen. Bijvoorbeeld voorkeuren of taalinstellingen. Become-IT maakt op deze website geen gebruik van cookies.

Links naar andere websites
Op deze website kunnen links staan naar andere websites van ons bedrijf, onze klanten, of naar websites die worden beheerd door derden.
Become-IT is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verschaft op deze websites.

Beveiliging
Op deze website is de mogelijkheid om in te loggen als klant. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gebruikersnaam en wachtwoord beveiliging. Het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen in de database van Become-IT. Op deze manier is het alleen mogelijk in te loggen met een geldige gebruikersnaam en wachtwoord.

Email
Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. In dit geval is het ook niet toegestaan deze e-mail en inhoud daarvan te gebruiken, kopieren of openbaar te maken aan derden. Become-IT sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen
Become-IT behoudt het recht dit privacy beleid periodiek te wijzigen.
ENGLISH

Become-IT recognizes the privacy concerns of visitors to its site on the Internet. Specifically, we recognize the importance of protecting the privacy of personally identifiable information collected about our visitors. As a general policy, no personally identifiable information, such as your name, address or email address, is automatically collected from visitors to our site.
We may collect certain non-personal information used only to optimize our web pages for your computer
Personally-identifiable information about visitors to our web sites is collected only when knowingly and voluntarily submitted. In those instances when we do collect such information, the following applies:

Notice
We will notify you when we are collecting personally identifiable information about you, as well as the uses we intend to make of that information.

Use
Personally identifiable information that is submitted knowingly and voluntarily by visitors to Become-IT's web sites is used only for the purpose for which it is submitted unless we disclose other uses at the time of collection.

Use of Cookies
Cookies are pieces of information that a website transfers to an individual's computer hard drive for record keeping purposes. Cookies make use of a website easier by saving preferences while a user is at the site. Become-IT does not use cookies on this site.

Links to Other Sites
This site may be linked to other parts of our company, or to web sites operated by others. Become-IT is not responsible for the content or practices of third party websites that may be linked to this site.

Security
As for security, all personal information is secured with passwords.

Email
This e-mail and its contents are confidential and may be legally privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. In this case, please do neither use, nor copy or disclose the e-mail and its contents to anyone Become-IT is neither liable for the proper and complete transmission of the information in this e-mail nor for any delay in its receipt. The contents of this message gives no legal rights, unless explicitly stated otherwise.

Privacy Policy Changes
Become-IT reviews its privacy policy periodically, and it may be subject to change.