Module Product (redesign)

Het invoeren en wijzigen van producten is flink onder handen genomen. Op het nieuwe detailscherm van het product kunnen alle velden worden aangepast en is de logica van het systeem toepast.

We zijn gaan werken met tabbladen en daarnaast met gegroepeerde informatie. Dus alles over verkoop, inkoop en levering staat bij elkaar.

Ook hebben we afhankelijkheden ingebouwd zodat bij een voorraadhoudend artikel ook die velden zichtbaar worden die hiervoor moeten worden ingevoerd.

De modules Webshop en Uitvoeringen zijn al geintegreerd, binnenkort volgen Versies en Specificaties.

Informatie over dit ontwikkelpunt

Onderwerp
Waarde
Info
Ontwikkelpunt
5736
 
Ontwikkeld op
16-03-2018
 
Ontwikkeld in versie
8.3.0
Versie gereleased?
Ja
 
Release datum
15-01-2018
 

Module

Software
Product
Become-IT
7,14 mnd
Producten
7.140000

Software » Bedrijfssoftware » Product
Producten zijn naast klanten de basis van uw bedrijfsproces, hierin legt u vast wat u verkoopt en voor welke prijs.
3607 keer bekeken
Dienstverlening, Handel, Logistiek
Artikelbeheer

Meer...

Vanaf nu kunt u onbeperkt vrije velden (specificaties) aanmaken onder een product afhankelijk van de categorie van het product.

Producten zijn ingedeeld in categorieën, denk aan 'Fietsen', 'Scooters', etc. Per categorie kunt u vrije velden definieren die dan bij elk product met die categorie ingevuld kunnen worden.

De vrije velden kunnen zijn:
- Ja / Nee
- Korte tekst
- Lange tekst
- Keuzelijst met vaste waarden
- Keuzelijst gebaseerd op veldensysteem

Met deze specificaties kunt u de producten verrijken met extra informatie op een gestructureerde en eindeloos flexibele manier.

(Deze functionaliteit werkt ook bij activa en producten)
Voorheen werden alle verkoopprijzen geregistreerd met 2 decimalen achter de komma. Hiervoor is nu een instelling gemaakt waarmee het mogelijk is te werken met maximaal 6 decimalen achter de komma.

Ook is het hele systeem aangepast om afrondingsverschillen in btw en regeltotalen te voorkomen. Dit kwam voor als je bijvoorbeeld een factuur had met meerdere regels.
Bij het maken van een offerte, order of factuur is het van belang om snel regels toe te kunnen voegen aan het document. Daarvoor is het handig als je slim en snel kunt zoeken in het productenbestand.

Hiervoor hebben we het zoeken en toevoegen van producten gecombineerd.

Om snel te kunnen werken kan veel gebruik worden gemaakt van het toetsenbord. Door bijvoorbeeld op '+' te klikken wordt de zoeker geopend, je kan dan direct beginnen met typen. De zoekopdracht wordt dan live uitgevoerd en het resultaat onder wordt gefilterd op de (verschillende) zoekwoorden. Zie onderstaand voorbeeld.

Als het resultaat 1 is dan kan je met de enter toets direct door, als het meer dan 1 resultaat is moet je met de muis op het product klikken om door te gaan.

Deze nieuwe product zoeker is de nieuwe basis voor online producten toevoegen als regel. We blijven hieraan werken en optimaliseren.
Versie 8.4.0 / 6022
Volledig vernieuwd en online ontwikkeld is de module Kwaliteitsrapporten. Deze wordt gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld checklijsten of voor project registratie.

In de basis begint het met het maken van kwaliteitsrapporten. Bijvoorbeeld 'CV Onderhoud' of 'Oplevering' etc. In dit rapport kunnen dan een variabel aantal vragen worden ingevoerd. Een vraag kan als antwoord hebben 'tekst', 'ja/nee' of 'datum'.

Vervolgens kunnen deze kwaliteitsrapporten worden gebruikt in een verkoopordergroep of bij een project. Deze toepassing zal verder worden uitgebreid.

Stel dat het kwaliteitsrapport 'CV Onderhoud' wordt gekoppeld aan een verkoopordergroep, dan moet/kan de monteur in App de vragen beantwoorden. Als er verplichte vragen zijn dan moeten deze worden ingevuld voordat de verkooporder kan worden afgesloten.

Een kwaliteitsrapport kan ook aan projecten worden gekoppeld. Hiermee kan je volledig zelf inrichten welke vragen en antwoorden je per project wilt bijhouden.

Van alle gemaakte rapportages is centraal een raportage beschikbaar. In de toekomst willen we hier ook meer mee doen, bijvoorbeeld de jaarlijkse resultaten vergelijken in een soort van trend.
Versie 8.3.0 / 5736
Het invoeren en wijzigen van producten is flink onder handen genomen. Op het nieuwe detailscherm van het product kunnen alle velden worden aangepast en is de logica van het systeem toepast.

We zijn gaan werken met tabbladen en daarnaast met gegroepeerde informatie. Dus alles over verkoop, inkoop en levering staat bij elkaar.

Ook hebben we afhankelijkheden ingebouwd zodat bij een voorraadhoudend artikel ook die velden zichtbaar worden die hiervoor moeten worden ingevoerd.

De modules Webshop en Uitvoeringen zijn al geintegreerd, binnenkort volgen Versies en Specificaties.
Versie 8.3.0 / 5716
Een uitvoering is variatie op een hoofdproduct. In het onderstaande plaatje als voorbeeld Grasmaaier die beschikbaar is met aandrijving en zonder aandrijving.

Allereerst moet het hoofdproduct 'Grasmaaier' worden gemaakt. Op dit hoofdproduct stel je in wat de categorie is, het merk, de basis afbeelding en omschrijving etc. Ook geef je aan dat het om een product gaat met uitvoeringen.

Onder het tabje 'Uitvoeringen' kan je vervolgens de verschillende uitvoeringen aanmaken. Een uitvoering heeft een aantal eigen velden en de rest erft deze van het hoofdproduct.

Op zowel het hoofdproduct als de uitvoering zelf is visueel welke velden aangepast kunnen worden.

Uitvoeringen worden heel veel gebruikt en zorgen ervoor dat uw webshop en artikelbestand overzichtelijk blijft.
Versie 8.3.0 / 5813
Op een productpagina kunt een de webshop status van een product registreren. Deze status kan bijvoorbeeld "order" (bestelbaar) zijn of "quote" (offerte) zijn. Wanneer u kiest voor het type offerte, wordt er een offerteformulier getoond. Als extra instelling kan er een URL naar een bedanktpagina worden opgegeven in het instellingensysteem. De bezoeker wordt na het invullen van het formulier naar deze bedanktpagina doorgestuurd. Dit is ook handig om Google Analytics Events op in te stellen, dan kunt u precies zien hoeveel mensen een offerteformulier invullen.
Een belangrijke stap in de migratie van Suite MKB (offline) naar Suite MKB Online is de normaliseren van beide databases. Dit is nu voor de module product gerealiseerd wat een zeer belangrijke stap is in de doorontwikkeling van Suite MKB Online.

Wat doen we bij normaliseren?
- Velden aanmaken die wel in Suite MKB (offline) staan, maar niet in online
- Naamgeving van velden gelijk trekken en standaardiseren qua naamgeving
- Veldlengtes en types gelijk maken en optimaliseren
- Alle wijzigingen in de databasestructuur doorvoeren in de synchronisaties, programmeercode, taalcodes, veldnamen en instellingen.

In de volgende versie wordt de normalisatie van relatiebeheer doorgevoerd.
/ Versie 8.1.0 / 5349
De zoekfunctie van producten in de webshop is verbeterd. Op het trefwoord waarop je zoekt wordt al gezocht in de namen van categorie