Recente ontwikkelingen

26-02-2021 / CSV import / 7843

Nieuw is de module CSV import die wordt gebruikt voor het importeren van gegevens in de Suite MKB. Hier is lang aan gewerkt en het resultaat mag er zijn! Er is een universeel systeem gemaakt waarmee alle data kan worden ingelezen, van klanten tot producten.

In de meeste situaties zal de importtool worden gebruikt voor het inlezen van artikelbestanden van leveranciers.

Het systeem kan worden gebruikt voor importeren en bijwerken. Dus als een product al bestaat wordt het overschreven, hierdoor kunnen er ook prijsupdates worden doorgevoerd.

Voor het importeren moet een importdefinitie worden gemaakt. Hierin stel je vast om wat voor gegevens het gaat en welke kolom naar welk veld moet worden geimporteerd.

De tool zelf maakt gebruik van een wizard waarin je eerst je importdefinitie kiest en vervolgens een bestand CSV bestand upload. Daarna gaat het verder in stappen van Controleren, Importeren en Bijwerken. 

Een handige optie is het live aanpassen van gegevens. Dus stel er stond een typefout in het Excel dan kan je dit tijdens het importeren corrigeren, hierdoor hoef je niet elke keer opnieuw de wizard te doorlopen bij een foutje.

Ook handig is dat visueel zichtbaar is of een record nieuw is of wordt bijgewerkt. Verder worden bestaande records die geen nieuwe gegevens bevatten overgeslagen waardoor het importeren lekker snel gaat.

Al met al een topmodule met veel mogelijkheden!

Particulieren willen offertebedragen graag inclusief BTW zien en bedrijven graag exclusief BTW. We hebben hiervoor nu rapport codes gemaakt waarin dit is geautomatiseerd. Voorheen was op de rapportlayout 1 keuze mogelijk.

Nu wordt een offerte aan een particulier getoond met inclusief prijzen en aan een bedrijf met exclusief prijzen. Hierdoor kan dit met één rapportlayout.

In het klantenportaal is deze logica ook doorgevoerd bij de digitale versie van de offerte.

Bij het versturen van een offerte kan vanaf nu een (bedrijfs)handtekening meegegeven worden. Hiervoor dienen in het medewerkerscherm de velden 'E-mail naam', 'Handtekening afbeelding' en/of het bijbehorende memoveld ingevuld te worden. Belangrijk hierbij is dat de medewerker wordt gekoppeld aan de te versturen offerte.

Daarnaast zijn de genoemde velden te gebruiken in het rapport van de offerte. Dit kan door in de openingstekst van de offerte de volgende codes te gebruiken: [employee_email], [employee_signature] en [employee_signature_image]. Indien gewenst is het middels Tekstenbeheer mogelijk om dit standaard te doen. 

Op het project is het tabblad Offertes te vinden, hier staan alle aan het project gekoppelde offertes. We hebben dit tabblad aangepast met extra kolom voor bedrag hoog en laag. Als er meerdere offertes zijn dan wordt dit ook opgeteld.

Hiermee is inzichtelijk welk aandeel van het offertetotaal belast is met BTW hoog en welk aandeel belast met BTW laag.

Deze bedragen kunnen vervolgens worden overgenomen naar projectbedrag hoog en projectbedrag laag. Op basis van die 2 velden worden namelijk de termijnfacturen verstuurd.

Standaard worden het projectbedrag hoog en laag ingevuld als je van een offerte een project maakt. Nu is dit ook visueel te controleren en bijvoorbeeld aan te passen als er een wijziging in de offerte is of een extra offerte is gemaakt.

26-02-2021 / Order / 8330

Er is een nieuwe factuuroptie bijgekomen om de orderbevestiging mee te kopiëren naar de factuur. Het gaat hierbij om orderbevestigingen die zijn ondertekend via het klantenportaal. De optie luidt als volgt: 'Getekende orderbevestiging kopiëren naar de factuur?'. Standaard staat de optie uit. In de instellingen van de order is deze optie standaard aan te zetten. 

Wanneer de factuur vervolgens wordt verstuurd, kan de ondertekende orderbevestiging als bijlage worden meegestuurd of worden samengevoegd met de factuur. De klant kan in beide gevallen gemakkelijk zien wat de herkomst is van de factuur. 

De optie werkt overigens los van factuuroptie 'Bestanden kopiëren naar de factuur?'. Met deze laatste optie worden samen te voegen documenten uit de order op dezelfde manier meegestuurd naar de factuur. Kies je voor beide opties, dan beslaat het factuurrapport de factuur zelf, de ondertekende orderbevesting en overige documenten.  

26-02-2021 / Order verzamelfacturatie / 8395

Recent is ontwikkeld dat bestanden vanuit een order kunnen worden meegekopieerd naar de factuur. Nu is deze functionaliteit uitgebreid naar verzamelfacturatie. Ook wanneer van verzamelfacturatie gefactureerd wordt, worden eventuele aanwezige bestanden gekopieerd naar de factuur.

Voorwaarde is wel dat de orderfacturatie instelling 'Factureren: Bestanden standaard meenemen naar de factuur?' aan staat.

Voordeel van deze werkwijze is dat bijvoorbeeld een getekende/gescande weekstaat gekoppeld kan worden aan de order en later kan worden meegenomen naar de factuur als bijlage.

26-02-2021 / Bestellen / 8417

In het menu is de optie 'Bestellen' verhuisd van verkoop naar inkoop. Dit omdat bestellen een voorstadium is van inkoop. Hiermee hopen we een wat logischere indeling te creëren in het verkoopmenu.

26-02-2021 / Order verzamelfacturatie / 8453

Bij verzamelfacturatie worden meerdere orders op één factuur geplaatst. Een order kan worden gekoppeld aan een project. Voorheen was het zo dat je alleen orders van hetzelfde project kon verzamelen zodat de hele factuur gekoppeld werd aan het project.

Dit hebben we aangepast, je kan nu orders van dezelfde klant gekoppeld aan meerdere projecten verzamelen op één factuur.

26-02-2021 / Order / 8484

We hebben de termen 'Verkooporder' en 'Verkoopfactuur' aangepast in 'Order' en 'Factuur'. In de praktijk werden die termen meer gebruikt. Dit is in lijn met de termen 'Offerte' en 'Abonnement'.

De inkooporder heeft nog wel dezelfde naam.

25-02-2021 / Webshop / 8409

Het hoofdmenu voor de webshop is vernieuwd. In het hoofdmenu staan alle groepen met categorieën.  Belangrijkste wijziging is dat het menu zich automatisch aanpast aan de schermgrootte. Op een smartphone is het menu automatisch een hamburgermenu.

Verder is de opmaak moderner en eenvoudiger gemaakt zodat het hoofdmenu zonder programmeerkennis kan worden ingevoegd.

Het vernieuwen van het menu is onderdeel van ons Webshop 2021 project waarin we de focus leggen op standaardisatie.