Recente ontwikkelingen

11-05-2021 / Transportorder / 8534

De transportbevestiging is onderdeel van de transportorder en bedoeld om de ontvanger te informeren dat het transport is ingepland, om welke goederen het gaat en wat het leveradres is.

De bevestiging wordt per mail verstuurd als pdf document. In de mail staat ook een link naar het klantenportaal voor de actuele status.

11-05-2021 / Transportorder / 8533

Elke transportorder is gekoppeld aan een transporteur, dit kan een eigen chauffeur zijn of een externe. Ook is in de toekomst een pakketdienst mogelijk.

Om de transporteur te informeren over het gewenste transport kan transportopdracht worden gestuurd. Dit betreft een mail met de cmr/vrachtbrief als bijlage. 

Een eigen chauffeur kan de transportorder ook inzien via de Suite MKB app. Hier kan getekend worden voor laden en lossen. Ook is in de app het laad- en losadres zichtbaar en de goederen.

Een externe chauffeur kan de bijgevoegde cmr printen en gebruiken als transportdocument en deze na uitvoering van de order gebruiken als bijlage voor de facturering.

07-05-2021 / Framework / 8806

Maak je gebruik van de modules 'Taken' en/of 'Klantenservice' dan worden alle todo's hiervoor getoond op het beginscherm. We hebben hier aantal aanpassingen aan gedaan.

 • Vanaf worden eerst de openstaande taken getoond en daaronder de openstaande servicemeldingen
 • Van de openstaande taken wordt getoond:
  • Alles met status prioriteit
  • Alles waarvan de vervaldatum niet is ingevuld, omdat deze taken ingepland moeten worden
  • Alles waarvan de vervaldatum kleiner is dan morgen, je ziet dus alles waarvan de vervaldatum is verlopen of staat ingepland op vandaag of morgen
 • Verder is een link toegevoegd naar al je taken met getal hoeveel taken je totaal hebt
 • Ook is er een toevoegen taak link toegevoegd op het startscherm

Hopelijk lukt het zo om alle todo's goed op te kunnen volgen en verwerken.

06-05-2021 / Onderliggende bestanden / 8083

In Suite MKB worden veel bestanden opgeslagen. Bijna overal in het systeem zijn wel dossier functies aangebracht waarin bestanden kunnen worden geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan bestanden onder een relatie of onder een order. Ook maakt het systeem zelf veel pdf's, bijvoorbeeld van een offerte of factuur.

We hebben dit bestandssysteem verder aangescherpt qua beveiliging, denk aan de volgende punten:

 • Elk bestand dat wordt opgeslagen heeft een nietszeggende bestandsnaam die bestaat uit willekeurige tekens;
 • Publieke bestanden zijn via de url benaderbaar (bijvoorbeeld productafbeeldingen voor de webshop). Niet publieke bestanden zijn alleen in de Suite MKB te bekijken (bijvoorbeeld bestanden onder een relatie);
 • Op de server is in de mappenstructuur verdere structuur aangebracht;
 • Een virus- en malwarescanner scant continu alle bestanden;
 • Het uploaden van bestanden is overzichtelijker gemaakt en kan sowieso met meerdere tegelijk;
 • De rechten 'klantenportaal', 'app', 'bijlage' en 'samenvoegen' zijn grondig getest.

Dit is een eerste stap in een heel stappenplan om het beheer van bestanden nog beter te maken. De volgende stap is de gebruikerskant om het bekijken en organiseren van bestanden zo eenvoudig mogelijk te maken.

06-05-2021 / Offerte / 8118

Het plaatsen van afbeeldingen in een offerte vergroot de leesbaarheid voor de klant, vaak zegt een beeld ook meer dan veel woorden. Daarom hebben we het werken met afbeeldingen in een offerte uitgebreid. Er zijn 2 mogelijkheden.

Afbeelding op de groep:
Het is nu mogelijk om onder de groep afbeeldingen te uploaden. Als het vinkje 'Klantenportaal' aanstaat wordt deze in het portaal en op het rapport getoond. Je hoeft hiervoor niks toe te voegen op het rapport. Dit wordt automatisch via de code aangevuld in de omschrijving van de groep (onder de tekst die eventueel is toegevoegd).

In het standaard rapport passen 3 afbeeldingen naast elkaar.

Afbeelding op de regel:
Per product kan een afbeelding wordt geupload via de productdatabase. Zodra dit product aan een offerte wordt toegevoegd wordt de afbeelding meegenomen en is deze zichtbaar in het klantenportaal.

Het is daarnaast nu ook mogelijk om deze afbeelding op het offerte rapport te tonen. Dit kan op twee manieren (smal en normaal) en is afhankelijk van de ruimte. Een consultant kan je verder helpen met advies over gebruik van afbeeldingen en het juist instellen van het offerterapport.

 

De keuze voor afbeeldingen op de groep kan gecombineerd worden met afbeeldingen op de regel. Groepsafbeeldingen worden vaker gebruikt als het om offertespecifieke afbeeldingen gaat, terwijl productafbeeldingen bij elke offerte gelijk zijn. Echter bij elke product een afbeelding plaatsen is meer werk en onderhoud.

06-05-2021 / Activiteiten / 8162

Vanuit verschillende klanten was er de wens om kilometers te kunnen factureren. We zijn aan de slag gegaan om dit te realiseren. 

In een activiteit kunnen op het tabblad 'Extra' de gereden kilometers ingevuld worden. Deze kunnen vanaf nu mee worden gefactureerd met de order. Voorwaarde is wel dat de activiteiteninstelling 'Product kilometer facturatie' is ingevuld. Hier dient een product te worden gekozen waarop je de kilometers wil factureren. De prijs van dat product per km wordt aangehouden. Verder houdt de kilometerfacturatie rekening met klantverkoopprijzen als je beschikt over de module 'Prijzen & kortingen'.

In het geval van een activiteitenreeks krijgen alle activiteiten dezelfde kilometers. Deze zijn aanpasbaar. De kilometers in activiteiten van eventuele gekoppelde medewerkers worden op nul gezet. Wanneer kilometers zijn ingevuld in de activiteiten is dit ook zichtbaar in de order- en groepsschermen.

06-05-2021 / Koppeling boekhouding / 8202

Er zijn meer boekhoudpakketten dan waar Suite MKB een live koppeling mee heeft. Om ook aan te sluiten op die pakketten kan nu gekozen worden voor de email koppeling.

Verstuurde facturen kunnen zo gemaild worden naar de boekhouding en worden in de Suite MKB dan ook gemarkeerd als geblokkeerd.

Het is minder ideaal als een live koppeling omdat er geen terugkoppeling is van de betaalstatus. Ook het toevoegen van nieuwe debiteuren gaat op basis van de informatie op de factuur. Met een Scan & Herken oplossing voor verkoopfacturen zal het proces van boeken echter vrij eenvoudig zijn en blijft het aantal handmatige handelingen beperkt.

Hierdoor kunnen klanten blijven werken in het boekhoudpakket van hun keuze.

Het offerterapport en het klantenportaal houden rekening met het veld 'Calculatie weergave', zoals deze is gedefinieerd in het prijstype. Met dit veld kan je per prijstype bepalen hoeveel informatie je laat zien van een calculatie. Dit veld heeft nu meer mogelijkheden, namelijk:

 • Verbergen
 • Alleen naam
 • Aantal en naam
 • Aantal, naam en stuksprijs

Op deze manier is het mogelijk om bepaalde gegevens wel of juist niet te laten zien aan de klant. Bij de optie 'Verbergen' bijvoorbeeld worden de onderliggende producten volledig verborgen op het offerterapport en in het klantenportaal. De optie 'Aantal en naam' toont alleen het aantal en de omschrijving van de productregel. 

In de offertegroep wordt, zoals altijd, een prijstype gekozen en daarmee ook voor een bepaalde weergave van de calculaties in die groep. Het is dan ook zaak om de prijstypes goed in te richten. 

We hopen de diverse vragen van klanten op dit gebied te beantwoorden met deze zeer flexibele oplossing. 

06-05-2021 / Producten / 8309

Het productscherm en het orderscherm zijn uitgebreid met een extra kruimelpad rechtsboven in het scherm. Hiermee bieden we de mogelijkheid om te kunnen bladeren naar het vorige en volgende product of order. 

Direct zichtbaar is je positie in de lijst. Dus bijvoorbeeld dat je bij product 2 van 50 zit.

Ook is zichtbaar wat het productnummer en de productnaam is van het vorige of volgende product. Bij orders is dit het ordernummer en het onderwerp van de order.

Voordeel van de bladerknoppen is dat je niet terug hoeft naar de lijst, dit scheelt aanzienlijk in kliks. Als je de lijst sorteert wordt ook het bladeren in die volgorde gedaan.

 

Voorbeeld bladeren door producten

ARB: Arbeid  < 2 van 50 >  TXT: Vrije tekst

Voorbeeld bladeren door orders

30779: Stalen trap  < 8 van 26 >  30301: Onderhoud CV ketel

06-05-2021 / Activiteiten / 8372

In de backoffice is het nu mogelijk de weergave van activiteiten in de planning te wijzigen. Standaard is elke activiteit een gekleurd balkje dat 100% is ingekleurd.

Nu is het mogelijk het inkleuren afhankelijk te maken van de duur van de activiteit en de starttijd. Een activiteit van 4 uur die om 08.00 uur start zal ongeveer voor 50% ingekleurd worden.

Voordeel is hierdoor datje in de planning informatie krijgt over de duur en starttijd. Nadeel kan zijn dat het er drukker uit gaat zien, maar misschien is dat even wennen.

Het is een concept en zijn benieuwd naar de reacties. De visualisatie kan via een instelling in het Framework worden aangepast. De instelling is te vinden onder de module Activiteiten.