Suite MKB

Release notes of versie-informatie is een term die door ons gebruikt wordt om aan te geven welke wijzigingen er zijn doorgevoerd in een bepaalde versie (release) van Suite MKB.

Release notes hebben als doel de gebruikers van het Suite MKB systeem op de hoogte te brengen van de (belangrijkste) wijzigingen in een bepaalde versie.

Ook andere belangrijke mededelingen met betrekking tot een bepaalde release kunnen onderdeel uitmaken van onze release notes.