Dashboard

Het dashboard geeft inzicht in je bedrijfsresultaten aan de hand van KPI's. Dit zijn prestatie indicatoren die aangeven of je een doel behaald of juist een waarschuwing geven. De indicatoren zijn gebaseerd op rapportages, per module zijn er diverse indicatoren waarop je kunt abonneren.

De indicator (KPI) werkt altijd met een jaartal en optioneel een klant.

Op de achtergrond registreert het systeem elke dag de waarde van een kpi, hierdoor kan je ook het verloop goed zien in een grafiek. 

Het is ook mogelijk een doelstelling per jaar op te geven, visueel wordt aangegeven in hoeverre de doelstelling behaald is.

Voorbeelden van kengetallen:

  • Omzet;
  • Openstaande facturen;
  • Onderhanden werk;
  • Geaccepteerde offertes;
  • Aantal FTE in dienst.
Dashboard
5.680000

Software » Bedrijfssoftware » Relatiebeheer


Bekijk ervaringen Aanvragen
Het dashboard geeft u actueel inzicht in je bedrijfsresultaten aan de hand van prestatie indicatoren (KPI''s).

Wordt gebruikt in de volgende branches:

Bekijk hier de professionele en flexibele bedrijfssoftware Suite MKB voor installateurs vanaf 3 medewerkers! Stel zelf je pakket samen en maak een demo afspraak.