Koppeling boekhouding

Koppeling boekhouding

De Suite MKB kan gekoppeld worden aan je boekhoudpakket, op dit moment ondersteunen wij:

  • SnelStart
  • Exact Online
  • Twinfield

Voor Unit4 gebruikers adviseren we over te stappen op Exact aangezien dit overgenomen is.

De boekhoudkoppeling zorgt ervoor dat de klanten en leveranciers worden aangemaakt in de boekhouding en dat de facturen worden geëxporteerd naar het verkoop dagboek. Een factuur die is geëxporteerd naar de boekhouding kan niet meer worden gewijzigd in de Suite MKB.

Omzetgroepen

U kunt in de Suite MKB omzetgroepen maken met aparte omzetrekeningen zodat u dit kunt opsplitsen in de boekhouding. Omzetgroepen zijn instelbaar per product of per factuur.

Accountantskoppeling

Geef uw accountant gratis toegang tot de Suite MKB, hiervoor is geen extra medewerkerslicentie nodig. Met de speciale rechtengroep accountant kan de accountant meekijken waar nodig.

Betaalstatus bijwerken

Als de factuur in de boekhouding gemarkeerd is al betaald (bijvoorbeeld door het matchen van uw bankafschrift) wordt de betaalstatus verwerkt op de factuur in de Suite MKB en in het klantenportaal. Op basis hiervan kunt u herinneringen versturen via de Suite MKB.

Kostenplaatsen

Een Suite MKB project kan als kostenplaats worden aangemaakt zodat inkoopfacturen op het project kunnen worden geboekt. In de Suite MKB is dan op het project inzichtelijk hoeveel inkoop er is geregistreerd op het project.

SnelStart

Als partner van SnelStart adviseren we u in de aanschaf van de juiste SnelStart licentie en helpen we met de installatie en inrichting van uw boekhouding. Voor specifieke boekhoudkundige vragen verwijzen u naar uw boekhouder.

Werk efficiënt door de Suite MKB te koppelen aan uw boekhoudpakket. Synchroniseer relaties, facturen en de betalingen.