Prijzen & kortingen

Prijzen & kortingen

Registreer de prijs & kortingsafspraken die u maakt met uw klanten zodat deze automatisch worden toegepast op nieuwe orders en facturen. De module is een uitbreiding op het standaard producten bestand. Hierin staat alleen een vaste kostprijs en verkoopprijs. Met het onderdeel prijzen kunt u in- en verkoopprijzen per relatie opgeven.

Met het onderdeel korting kunt u producten koppelen aan een kortingsgroep met percentage en per relatie dit percentage aanpassen. Op de order wordt automatisch het juiste percentage ingevuld die vervolgens nog aanpasbaar is.

Registreer de prijs & kortingsafspraken met klanten en pas deze automatisch toe in de webshop, op een offerte, order of factuur.