Taken

Taken

Met de module Taken worden todo's gekoppeld aan een relatie, medewerker en voorzien van een vervaldatum en prioriteit. Een handig systeem om alles wat je nog moet doen uit je hoofd te krijgen door het vast te leggen en op de juiste tijd op te volgen.

Naast het koppelen van een taak aan een relatie en medewerker kan de taak ook worden voorzien van een bron. Denk aan een offerte (terugbellen), abonnement (opzegging verwerken) order (iets uitzoeken) of factuur (credit maken).

Op elke bron (zoals relatie, offerte of abonnement) is een tabblad Taken. Hier staan alle openstaande en verwerkte taken die horen bij die bron. Vanuit dit tabblad kan ook snel een nieuwe taak aangemaakt worden.

Verder is een algemeen takenoverzicht waarop je taken van jezelf of collega's kunt bekijken en verwerken. Vanuit het takenscherm kan je ook doorklikken naar de bron.

Werk efficiënt door taken te koppelen en op te volgen zodat alle gemaakte afspraken worden nagekomen.