Transportorder verzamelfacturatie

Het maken van (verzamel)facturen van transportorders is mogelijk in combinatie met de module Transportorders en de module Facturen.

De werkwijze is:

  • Alle transportorders die op verwerkt staan kunnen gefactureerd worden.
  • Het systeem zoekt alle verwerkte orders van dezelfde relatie bij elkaar.
  • Per relatie wordt één factuur gemaakt met daarop de gegevens van één of meer geselecteerde transportorders.
  • Bij het aanmaken van de factuur worden alle standaard gegevens van de relatie gebruikt, zoals adres, factuurcontactpersoon en de betalingstermijn.
  • De status van de transportorder wordt op gefactureerd gezet en het factuurnummer wordt bij de transportorder vemeld.
  • De factuur wordt direct geprint of kan achteraf geprint worden.

U kunt ook de instelling voor verzamelen uitschakelen, dan wordt er per order één factuur aangemaakt. U kunt op elk moment verzamelfacturen maken.

Transportorder verzamelfacturatie


Bekijk ervaringen Aanvragen
Minder handelingen en documenten door het verzamelen van meerdere transportorders op één factuur.

Toegepast bij

Blisservice gebruikt het volledige 'Standaard' concept inclusief App, webshop en Dossier online.
Blisservice
Blisservice