Leasecontract

Een leasecontract is een lease overeenkomst met een klant die periodiek wordt gefactureerd of geïncasseerd. Een contract bestaat uit de objectgegevens en rekenmodule.

Het contract is gekoppeld aan een klant en optioneel een dealer (tussenpersoon) uit het relatiebeheer systeem. Verdere gegevens zijn onder andere Maatschappij, Status, Facturatie, Rente, Looptijd en bedragen voor de berekening (Koopsom / Aanbetaling / Restwaarde / Koopoptie / Onderhoud / Verzekering / Administratie / Wegenbelasting). Onder een apart tabblad kan de lease verzekering worden geregistreerd.

In deze module zit inbegrepen een uitbreiding op de module Relatiebeheer. Het betreft hier de tenaamstellingsgegevens en de gegevens van de hoofdmedeschuldenaar.

Per contract kunnen verschillende overzichten en brieven worden afgedrukt en per mail verstuurd. Standaard is er een intern rapport aanwezig met alle gegevens van het contract.

Van alle wijzigingen in het contract wordt per veld een log bijgehouden op medewerker en datum, op deze manier kunt u op ieder moment de historie van alle velden inzien.

Met de module Contracten facturatie wordt het contract periodiek gefactureerd. Op basis van de startdatum, eindatum en de betalingstermijn worden de contracten maandelijks gefactureerd

In combinatie met de module Incasso kunt u een incasso opdracht maken van een facturatiesessie. Van de incasso wordt een historie opgebouwd. Het systeem is gereed voor SEPA betalingen.

Met Contracten online kunt u het contract exporteren naar de website zodat uw klant (en dealer) het contract kan inzien via hun relatielogin.

Leasecontract
51.140000

Software » Bedrijfssoftware » Branchespecifiek


Bekijk ervaringen Aanvragen
De module Leasecontracten is een speciaal systeem voor leasebedrijven. Het contract bestaat uit objectgegevens en een rekenmodule.

Wordt gebruikt in de volgende branches:

Totaalautomatisering voor equipment lease bedrijven! Bespaar tijd en moeite met Suite MKB. Stel hier zelf uw pakket samen voor de automatisering!

Toegepast bij

Bedrijfssoftware voor relatiebeheer, objectbeheer en facturatie van equipment leasetermijnen met Snelstart integratie.
Afinam Lease
Afinam Lease
Activum Rental maakt voor de administratie van haar leasecontracten gebruik van Suite MKB Lease.
Activum Rental
Activum Rental
Voor Diependael Lease is het complete Leasepakket ingericht. Een contractensysteem, incassobeheer en Factuur online. En een website voor het complete plaatje.
Diependael Lease
Diependael Lease